Openingstijden: Woensdag, zaterdag & zondag 12:00 - 16:00      
Telefoon: +31 (77) 374 7500

Emmaus-Feniks Tegelen

Mensen kunnen bij ons komen om een oprechte bijdrage te leveren aan de kern filosofie van Emmaus. Samen met elkaar en voor elkaar kunnen we een rustpunt in het leven creëren. We bieden hulp aan mensen in nood opdat zij weer de grip op hun leven (kunnen) terugvinden, als een ‘springplank’ naar weer een zelfstandiger leven. Wij bieden mensen een bed, maar ook een goede reden om eruit te komen. Emmaus is een stichting die zonder structurele subsidies en zonder overheersend toezicht van de overheid een eerlijke situatie bied waarbinnen mensen al dan niet in nood een veilige en vruchtbare plek vinden. De grondlegger van Emmaus is Abbe Pierre, hij bood mensen die getroffen werden door de woningnood in Parijs rond de tweede wereldoorlog de ruimte om samen te wonen en werken.  


Samen wonen, samen werken, samen delen


In juli 2007 opende Emmaus Feniks in het voormalig Trappistenklooster in Tegelen haar deuren. De Feniks staat in de Oosterse mythologie voor de vogel die uit zijn eigen as verrijst, en staat symbool voor de vier seizoenen in het jaar waarin de natuur opbloeit en weer afsterft. er is bewust deze naam gekozen voor deze Emmaus groep. Om naast hoop te geven, duidelijk te maken dat deze plek een inspirerende gemeenschap is om kennis te delen en samen te werken, een nieuwe fase in het  leven te omarmen, of om dicht bij de natuur te blijven. Het doel van Emmaus is het leveren van een bijdrage aan een betere wereld voor iedereen. Zo winnen we samen veel levensvreugde, voor anderen, voor onszelf, voor elkaar.“We hebben mensen nodig die de uitdaging aan gaan, sterke mensen die de waarheid vertellen het anderen voor de voeten gooien, en doen wat ze kunnen met hun eigen handen.”                          Abbe Pierre 1912-2007

Emmaus Feniks , met zijn prachtige klooster gebouw unieke tuin en fijne ambiance, is een ideale plek om vanuit een moeilijke situatie zinvol en gezond een overgang te maken naar een volgende levensfase. Echter zijn wij niet bevoegd mensen die worstelen met verslaving of psychische klachten te helpen. Noch willen wij onze woongroep hiermee belasten. Ook bij sommige maatschappelijke problemen zoals; schuldsanering, Verblijfsvergunning of aanvragen voor uitkering kunnen wij geen professionele hulp bieden. (Ondanks dat wij in geval van nood altijd een open deur houden, en graag mee denken en helpen waar mogelijk.) Deze locatie is een goede plek voor mensen met veel levenservaring. Tevens biedt deze prachtige plek ook de mogelijkheid om essentiële levenservaring op te doen. Op sociaal gebied, Maar ook in een praktische zin. Wij vragen je wie je vandaag bent en wat we nu voor elkaar kunnen betekenen. Samen komen we een heel eind! 

Ons werk

Wij werken samen van dinsdag tot en met zaterdag van 8:15 tot 17:00 uur voor kost en inwoning. Zo zijn en blijven wij onafhankelijk. Inzamelen en verkopen van 2e-hands goederen is het middel  waarmee we kunnen doen wat we doen. Zo doen we zoveel als mogelijk met eigen mensen en eigen middelen. Hergebruik van goederen hoort hierbij.. Waarde terug geven aan mensen èn goederen

Doel

De stichting heeft ten doel, vastgelegd in het Universeel Manifest van de Emmaus-beweging:

  • a. zo te handelen dat iedere mens en iedere gemeenschap kan leven en zich ontplooien in gelijkwaardigheid en vrijheid.
  • b. het leven en werken in Emmausverband volgens de doelstellingen en idealen mogelijk te maken en te waarborgen.

De wet van Emmaus luidt: ́dienstbaar te zijn aan degenen die minder gelukkig zijn dan jezelf́ en ́eerst degenen dienen die het meest lijden.De stichting tracht haar doel te bereiken door het inzamelen en verwerken van welvaartsresten, waardoor materialen en goederen hun waarde terugkrijgen.

Op dit moment hebben we de volgende bestuursleden:

  • Voorzitter: Nick Klitsie
  • Secretaris"Hub van den Bosch
  • Penningmeester: Paul Janmaat
  • Bestuurslid: Jos van der Meer

Emmaus Feniks geneert haar inkomsten uit de kringlooporganisatie. Na aftrek van belastingen en reservering wordt het restant gedoneerd aan projecten in binnen- en buitenland. Emmaus FENIKS is financieel onafhankelijk.

Emmaus Feniks verzamelt en bewaart alleen gegevens die van nut zijn voor het doel van Emmaus Feniks. Emmaus Feniks gaat zeer terughoudend en zorgvuldig om met het delen van deze gegevens. Onze procedures en bescherming van persoonsgegevens staan toegelicht in ons (nog op te stellen) privacystatement.

EenCirculair Ambachtscentrum bestaat ui 3 onderelen:

Kringloopwinkel, Reparatie afdeling, rycycling afdeling

Wij zijn meer dan alleen een kringloopwinkel