Staat van baten en lasten – Emmaus Haren

 

 

 

 

 

 

[/swifty_grid_row]

 

 

 

 

 

Baten

Baten

Omzet kringloopwinkel

Winst op verkoop pand

Overige opbrengsten

 

Totaal opbrengsten

 

Lasten

Afschrijving auto

Kosten medewerkers

Huisvesting

Contributies

Autokosten

Over. algemene kosten

Projecten en giften

Naheffing BTW

 

Totaal lasten

 

Resultaat boekjaar

 

 

Baten

Baten

[/swifty_grid_column]

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

3297,50

82007,85

6265,57

730,00

5852,70

3156,23

5300,00

16574,00

 

2016

 

17251,96

284309,97

4266,89

 

315828,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49294,85

 

266533,97

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

3207,50

11601,00

8120,00

1189,00

5360,00

3641,59

4000,00

0,00

 

2015

 

30015,48

0,00

4000,00

 

34015,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37119,09

 

-3103,61

 

Balans per 31 december 2016

 

Activa

 

Materiële activa

Vervoermiddelen

 

Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen

 

 

totaal activa

 

 

Passiva

 

Eigen vermogen

 

totaal passiva

31 december 2016

 

 

 

 

 

 

294309,37

16309,63

 

31 december 2016

 

 

 

7500,00

 

 

 

 

310619,60

 

318119,50

 

 

 

 

318119,60

 

318119,60

 

31 december 2015

 

 

 

 

 

 

0,00

40878,13

 

31 december 2015

 

 

 

10707,50

 

 

 

 

40878,13

 

51585,63

 

 

 

 

51585,63

 

51585,63

 

 

 

 

Arjen Kafoe, voorzitter                              Hendrie Verwegen, secretaris