JAARVERSLAG EMMAUS FENIKS

 

Stichting Emmaus Feniks

Ulingsheide 3, 5932NA Tegelen

 

BTW NR NL817567215

ANBI instelling

 

 

Het (onbezoldigd) Bestuur van Emmaus Feniks bestond in 2016 uit:

 • Marieke Kruit (voorzitter)
 • Toon van Beek (penningmeester)
 • Jan Kessels (lid)
 • Wim Fleskens (lid)

 

Adviseur/vertrouwenspersoon:

 • Jos van Nieuwenhoven

 

Leiding van Emmaus Feniks bestond in 2016 uit:

 • Harry Suiskens                      
 • Marja Ebbers
 • Gonda van Hal
 • Hendrie Verwegen (per aug. 2016)

 

Commité van Aanbevelingen:

 • Hans van Oijen      
 • Gerard Fokkens
 • Jan Berden             
 • Ger Koopmans
 • Jeu Canjels             
 • Leon Faassen
 • Peter Thissen

 

In juni 2007 opende Emmaus Feniks haar deuren in het klooster op de Heide in Tegelen, om er opvang te kunnen bieden aan dak- en thuislozen die er aankloppen, en om er zinvolle dagbesteding te bieden aan haar bewoners en de vele vrijwilligers uit de omgeving, om hiermee zelfstandig in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

 

De stichting maakt deel uit van de wereldwijde Emmaus beweging, die zo’n 370 groepen telt in 37 landen, hetgeen het resultaat is van de tomeloze inzet van grondlegger Abbé Pierre in de naoorlogse jaren in de sloppenwijken van Parijs. Voor Emmaus Feniks is Abbé Pierre nog altijd een groot voorbeeld en bron van inspiratie.

 

De locatie, een voormalig klooster, waar ooit zo’n 90 Trappisten woonachtig waren, is een pracht plek voor opvang, zinvolle dagbesteding en nog veel meer!

 

DOEL

Mensen kloppen bij Emmaus aan omdat ze op dat moment nergens anders terecht kunnen. Samen, met elkaar en voor elkaar, wordt getracht een rustpunt in hun leven te creëren. Een veilige plek om de grip op het leven weer te kunnen terugvinden, als een ‘springplank’ naar weer een zelfstandig(er) leven. Mensen krijgen er niet alleen een bed, maar ook een goede reden om er weer uit te komen.

Het doel van de stichting, zoals vastgelegd in het Universeel Manifest van Emmaus, is zo te handelen dat een ieder die in de gemeenschap leeft zich kan ontplooien in gelijkwaardigheid en vrijheid.

 

Emmaus maakt actief deel uit van Emmaus Nederland, Emmaus Europa en Emmaus Internationaal. De stichting is autonoom en voorziet volledig in eigen behoeften, en is zo niet afhankelijk en/of gebonden aan politiek, religie, noch overheid.

 

“Alleen zijn wij niet zo bijzonder in deze wereld, maar samen kunnen we veel voor elkaar betekenen.”

 

Het uiteindelijke doel van Emmaus is het leveren van een bijdrage aan een betere wereld voor iedereen. Zo winnen we samen veel levensvreugde.. voor anderen, voor onszelf en voor elkaar, door samen te wonen, te werken en te delen.

 

De Emmaus ‘spelregels’ die voor alle groepen gelden, zijn uiteindelijk vrij simpel:

 1. Sta klaar voor hem/haar die het minder heeft als jij
 2. Voorzie zelfstandig in onderhoud (onafhankelijk van politiek of religie)
 3. Deel dat wat overblijft met hen die het harder nodig hebben

 

“Elk mens heeft recht op een menswaardig bestaan.”

 

Emmaus biedt mensen een bed EN een goede reden om er weer uit te komen. Het is géén plek waar men zo vanaf de straat binnen loopt voor een nachtje opvang. Emmaus is een professionele organisatie, waar (zonder te verdrinken in protocollen) ruimte is voor maatwerk. Er wordt planmatig en met het hart gewerkt. Het welzijn van de mens staat altijd voorop.

 

Emmaus vraagt mensen mee te helpen, zodat zij daar uiteindelijk zelf mee geholpen zullen zijn. Waarderen, gewaardeerd worden.. Respecteren, gerespecteerd worden.. Dat wil toch iedereen?! Emmaus vraagt niet wat je gisteren deed of wie je was, wél wie je vandaag bent en wat we voor elkaar kunnen betekenen, want samen komen we immers een heel eind.

 

De stichting met al haar bewoners en vrijwilligers maken in het oude klooster veel mogelijk. Elke dag weer, zomer en winter, slaat de groep de handen ineen en gaan zij samen aan de slag, met de mogelijkheden die er zijn.. voor zichzelf, voor elkaar, voor de groep, voor het gebouw en de terreinen, voor menig ander die het nodig heeft.

 

MIDDELEN

Emmaus voorziet in eigen onderhoud door o.a. het inzamelen, verwerken en verkopen van gebruikte goederen, waardoor materialen en goederen hun waarde weer terugkrijgen en niet alles automatisch op der stort terecht komt. Op alle fronten wordt zoveel als mogelijk met eigen mensen en eigen middelen gerealiseerd. Het hergebruik van goederen hoort hierbij. Het waarde terug geven aan mensen èn goederen.

 

Naast de verkoopinkomsten van de winkel wordt doorlopend gezocht naar nieuwe verdienmogelijkheden, om de continuïteit van de opvang te kunnen waarborgen.

 

WINKEL

Wat in 2007 begon als een reguliere kringloopwinkel, is de afgelopen jaren uitgegroeid naar een serieuze ‘hebbedingen winkel met allure’. Geopend iedere woensdagmiddag en zaterdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur, trekt de winkel in deze uren zo’n 30.000 tot 35.000 enthousiaste bezoekers op jaarbasis. Het is de grootste bron van inkomsten waar de groep zich het hoofd mee boven water houdt. De winkel deed het dan ook in 2016 weer erg goed. De onbespoten groenten en fruit uit de kloostertuin dragen hier zeker aan bij.  

 

.  

 

Zowel het aanbod als de vraag naar artikelen in de winkel is veranderd, wat maakt dat steeds meer nieuwe klanten Emmaus Feniks weten te vinden.  Ook de inrichting van de winkel is er dermate op vooruit gegaan, dat een opmerking van een klant  ‘de Efteling onder de kringloopwinkels’ ons een voldaan gevoel geeft. Het mag duidelijk zijn, dat ook hier met liefde en plezier wordt samengewerkt.

Met dank aan het Kansfonds beschikt de winkel over een lift naar de 1e verdieping.

De winkel heeft, naast de verkoop/inkomstenbron ook een belangrijke sociale functie. Een vast aantal mensen laat zich steevast elke verkoopmiddag zien en vinden het belangrijk contact te maken, er met anderen af te spreken, zonder dat zij de intentie hebben iets te kopen. Ook hier is ‘het erbij horen’ belangrijk.

 

OPHAAL/VEEGSCHOON

Er werden in 2016 veel mooie spullen bij Emmaus Feniks afgeleverd, en er kon het nodige bij mensen thuis, alsook bij bedrijven worden opgehaald. Er is sprake van een toename van goederen én klanten van over de Duitse grens. Op aanvraag van diverse woningbouwcorporaties en makelaars werden (tegen vergoeding) een aantal ‘veegschoon’ projecten gedaan, waarbij een pand volledig wordt leeggehaald en schoon opgeleverd, tot en met het dichten van eventuele gaatjes in de muren.

 

TERREIN/TUIN/GROENTEWINKEL

Enkele hectaren grond binnen het complex worden door bewoners en vrijwilligers bewerkt als moestuin en biedt thuis aan wat kleinvee. De onbespoten producten zijn deels voor eigen gebruik, maar zeker ook voor de verkoop. Dit zorgt ervoor dat klanten er graag en gretig voor terugkomen.

 

 

De oogst van 2016 was goed met een grote diversiteit groenten, fruit, bloemen. Vele bossen vlogen dan ook als zoete broodjes over de toonbank. 

 

AFSCHEIDSKIST

Al vanaf het prille begin waren er bij Emmaus Feniks plannen om ooit afscheidskisten te vervaardigen van het prachtige hout, dat op verschillende manieren binnenkomt. Met het overlijden van de mede-leidinggevende, Leo Bosman, werd in 2014 de 1e kist gemaakt. Een prachtige, eenvoudige kist, met liefde gemaakt van al aanwezige materialen. 

 

 

Deze kisten worden in de houtwerkplaats vervaardigd, in het atelier bekleed, en in de winkel geplaatst met een eigen informatiefolder. De reacties van de klanten waren verrassend enthousiast. 

“Ik neem bewust, in deze afvalhoutenkist, afscheid van het aardse leven,

in de wetenschap dat ik hiermee andere mensen meer hoop en perspectief kan geven..”

 

Er zijn diverse modellen en houtsoorten à €400 inclusief BTW. De houtwerkplaats, niet élke dag in gebruik/ten volle benut, biedt perspectief.. Nu nog iemand die dit verder uitwerkt en oppakt.

 

 

 

SAMEN WONEN

 

De woongroep bestond eind 2016 uit vier leidinggevenden met gemiddeld 15 bewoners in opvang. Allen dragen bij aan het geheel door zich naar vermogen in te zetten en ieder ontvangt zakgeld naast kost- en inwoning.

Na een logeer-/proefperiode wordt een nieuwe bewoner ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente, en heeft vanaf dat moment, naast het zakgeld, ook recht op wat vakantiegeld. Maandelijks wordt door de groep per persoon een klein bedrag opzij gezet als ‘opstartpotje’, voor als hij/zij straks weer in het gewone leven stapt en weer helemaal opnieuw moet beginnen. Vanaf het moment van inschrijving bij de gemeente, neemt Emmaus Feniks ook de kosten voor zorgverzekering voor haar rekening, minus eventuele zorgtoeslag.

Iemand die beschikt over eigen inkomsten (WAO, OAW, WAJONG) draagt bij aan kost-en-inwoning en draagt ook zelf zorg voor zorgverzekering etc.                                                                                                                              

De groep kent in 2016 (nog) geen gesalarieerde medewerkers, zodat er meer geld beschikbaar blijft voor opvang. Op deze wijze wordt zoveel als mogelijk gedaan met zo min mogelijk middelen. Het leidinggevend team is, met het oog op de toekomst en continuïteit, al vanaf dag 1 op zoek naar uitbreiding en versterking. Van eventuele nieuwe en capabele aanwas kan mogelijk niet verwacht worden dat ook zij dit voor kost en inwoning en zakgeld zullen doen; dan zal er sprake gaan zijn van salariëring. 

Met de komst van het zorgrestaurant, zullen in de komende jaren in ieder geval al enkele betaalde functies gaan ontstaan.


OPVANG

De vraag naar opvang is/blijft al enkele jaren constant, ongeacht de seizoenen. Bijna dagelijks melden zich mensen op zoek naar onderdak, die niet ergens anders terecht kunnen. 

 

Vanaf het moment dat Emmaus Feniks haar deuren opende in de zomer van 2007, tot eind 2016, werden in totaal 217 (dakloze) mensen opgevangen.

 

In 2016:

 • Werden 18 nieuwe mannen en 6 nieuwe vrouwen opgevangen; 
 • Bestond de groep uit gem. 18 personen;      
 • Verlieten 10 mensen de groep;             
 • Was de gem. verblijfsduur ruim 7 maanden;     
 • Was de gem. leeftijd 42 jaar.

 

 • Mensen lijken hogere schulden te hebben dan voorheen en ook waren er meer aanmeldingen waar psychisch meer aan de hand was dan enkele jaren terug.

 

WAAROM ELKE STAD EEN EMMAUS VERDIENT

Doordat een ieder die werd opgevangen bij Emmaus Feniks, die in een normale situatie recht zou hebben op een uitkering van de gemeente, maar daarvan in plaats bij Emmaus zakgeld ontving en waarvoor Emmaus de rekeningen betaalde, werd de lokale overheid in de afgelopen 9 ½ jaar ca €1.000.000 bespaard.

 

“Emmaus bespaart lokale overheid ruim €100.000 per jaar”

 

Ook zij die nergens recht op hebben binnen de gemeente (omdat zij elders vandaan kwamen of géén rechten hebben), werden door Emmaus opgevangen en bekostigd. Ook deze kosten worden door de groep gedragen. Andere gemeentelijke kosten (besparing) door vervuiling, vernieling of andere overlast is hier niet meegerekend.

 

“Weer veel mooie mensen, die, met een beetje hulp en geduld,

hun leven op de rit kregen en groeiden naar een zelfstandig(er) bestaan.”  

 

De duur van het verblijf van een bewoner is afhankelijk van zijn/haar probleemsituatie en varieert van enkele maanden voor de een, tot meer dan een jaar voor de ander. Emmaus Feniks is de mening toegedaan, dat zoveel mogelijk uit de weg geruimd dienen te worden, om werkelijk ‘met rechte rug’ weer terug naar een zelfstandig(er) leven te kunnen. Emmaus kent ook bewoners die zich in de samenleving niet (meer) zouden redden. Zij vinden er een thuis voor langere duur. Bij de eerste kennismaking met iemand in nood wordt meer geluisterd dan gevraagd. Intussen vraagt de leiding zich af..

 

‘wat zouden wij voor deze persoon kunnen betekenen?’ 

denken we deze persoon er nu bij aan te kunnen?’ 

‘hebben we nog een kamer vrij?’

maar ook: ‘kunnen we deze persoon erbij op dit moment bekostigen?’

 

Niet iedereen komt in aanmerking voor opvang bij Emmaus Feniks. Indien er sprake is van een acute verslaving  of duidelijk psychische problematiek, dan zou Emmaus deze persoon niet de juiste hulp kunnen bieden, er wordt er doorverwezen.      

 

Zeker in de eerste weken vinden meerdere evaluatiegesprekken plaats, om samen te achterhalen waar de behoefte ligt en waaraan gewerkt moet worden om alles uiteindelijk weer op de rit te krijgen, en uiteraard wat de wensen zijn. Een stappenplan met duidelijke afspraken biedt hierbij de uitkomst.           

 

WAT MAAKT OPVANG BIJ EMMAUS ZO ANDERS?

Het belangrijkste is wel dat de stichting volledig in eigen behoeften voorziet, wat haar volledig onafhankelijk maakt van politiek, religie of wat dan ook. Dit geeft grote vrijheid van handelen. Verder, doordat ‘de kar getrokken wordt’ door drie inwonende en gemotiveerde mensen, die er, ieder voor zich, bewust voor hebben gekozen om hun leven op deze sociale wijze te leven, maakt dat voor hen ‘alles mag en niets moet’ wat de wereld aan mogelijkheden biedt. Een van de belangrijkste drijfveren hierin is wel dat we iets voor elkaar kunnen betekenen, zodat iemand gesterkt weer verder kan.                                                                                     

 

EMMAUS CONTACTEN 

Al geldt voor elke groep dat er thuis altijd voldoende te doen is, wordt er samengewerkt met collega’s in binnen- en buitenland. In 2016 vond de Emmaus wereldvergadering plaats in Venetië. Het klinkt aantrekkelijk, maar het is een week kei hard werken met zo’n 400 collega’s bezochten leiding, bewoners en vrijwilligers diverse activiteiten bij andere Emmausgroepen, en werd Emmaus Feniks weer veelvuldig bezocht door buitenlandse collega’s. Dit zijn intensieve dagen met veel workshops in Engels/Frans/Spaans, en veel bekende (en nieuwe) gezichten, blij elkaar weer te zien en ervaringen te delen.

 

 

EMMAUS HAREN & EMMAUS FENIKS samen verder

Emmaus Haren, al vele jaren actief in een dorp van 700 inwoners, heeft sterke banden met Emmaus Feniks. Lokale concurrentie in Haren heeft mede bijgedragen aan het feit dat beide groepen zich hebben gebogen over mogelijkheden om continuïteit te waarborgen door samen te gaan. Beide besturen kwamen in 2014 overeen dat het samengaan van de twee groepen een versterkende werking zou hebben.

 

Zo werd besloten het pand van Emmaus Haren (bij Oss) te koop te zetten, en zich bij Emmaus Feniks te voegen zodra alles was afgehandeld. Dit gebeurde in augustus 2016.. Emmaus Feniks is blij dat Hendrie Verwegen, coördinator Emmaus Haren, Emmaus Feniks is komen versterken. 

 

SAMEN WERKEN

 

Structuur geeft duidelijkheid en rust. Weten waar je aan toe bent maakt daar deel van uit. Bij Emmaus Feniks loopt de werkweek van dinsdag tot en met zaterdag. Aan het begin van iedere werkdag komen bewoners, vrijwilligers, taakgestraften, stagiaires en eventueel meewerkende gasten rond 8:25 u bijeen en worden de taken van de dag onderling verdeeld. Pauzes en maaltijden worden gezamenlijk genuttigd, en zo is ieder op eigen wijze, naar vermogen en in eigen tempo aan de gang.

 

Zo maakt de groep het gezamenlijk ,mogelijk dat de geboden opvang plaats kan vinden. Dagelijks na de avondmaaltijd wordt de dag nog eens doorgenomen; wat ging er goed, wat kan beter; met als doel dat niets onbesproken blijft hangen tot een volgende dag en kunnen andere onderwerpen onderling worden gedeeld. De atmosfeer is goed en er wordt niet alleen gewerkt om de boterham te verdienen, maar zeker om de dag werkelijk zinvol door te brengen en hiermee een ieder, die er weer klaar voor is om zelfstandig(er) te gaan leven, weer terug in het zadel te helpen. Het welzijn van de mensen staat altijd voorop, bij alles wat er gedaan wordt. Daar draait het uiteindelijk om!

 

VRIJWILLIGERS

Emmaus Feniks is trots op haar bewoners en haar grote schare vrijwilligers. Per week werkten in 2016 zo’n 52 mannen en vrouwen ‘van buiten de poort’ mee, waarvan sommigen al vanaf het prille begin. De jongste onder hen is 20, de oudste 84. Ook onder de vrijwilligers zijn er die zelf wat hulp kunnen gebruiken. Zij hebben dan wel een dak boven hun hoofd, soms is hun problematiek heel herkenbaar. Ook voor hen geldt, dat er bij Emmaus Feniks wordt gedaan wat binnen haar mogelijkheden ligt, om ook hun leven weer op de rit te krijgen.

 

WHOOFERS (world wide opportunities in organic farming)

De één komt tijdens schoolvakanties door, terwijl een ander ervoor kiest om langere tijd van huis weg te zijn, nog niet klaar voor vastigheid. De wisselwerking die ontstaat tussen deze ondernemende jongeren en Emmaus bewoners, die er om heel andere redenen verblijven is geweldig. Een gezonde ‘kruisbestuiving’.

 

 

TAAKSTRAF

Op jaarbasis komen via Reclassering gemiddeld zo’n 30 mensen voor kortere of langere periode overdag hun uren wegwerken. Ook zij behoren dan tot de schare vrijwilligers, zij worden behandeld zoals ieder ander.

 

DAGBESTEDING

Emmaus Feniks biedt ook zinvolle dagbesteding aan mensen van Vincent van Gogh (verslavingszorg en/of psychiatrie), waarvoor een geringe vergoeding wordt ontvangen m.b.t. de benodigde begeleiding. Meestal slechts enkelen op jaarbasis.

 

EMMAUS COLLEGA’S

Diverse buitenlandse collega’s kwamen op bezoek, en de meesten werkten enkele dagen mee. Vaak is hun bezoek aan (de winkel van) Emmaus Feniks een bewuste keuze, en keren zij geïnspireerd weer huiswaarts.

 

INTERVISIE LEIDING

Wekelijks vindt een intervisieavond plaats tussen leidinggevenden, en indien nodig/gewenst aangevuld door derden. Het gedeelde agendasysteem, zoals zich dat vanaf het begin heeft ontwikkeld, maakt dat er onderling al veel informatie wordt uitgewisseld, wat de nodige vergadertijd bespaart.

 

SAMEN DELEN

GASTEN

Het kloostercomplex, gelegen aan het Pieter pad, ziet dagelijks de nodige wandelaars op haar terrein. Zowel leiding als bewoners vertellen hen graag, onder het genot van een kopje koffie, over wie we zijn en wat Emmaus Feniks inhoudt..

 

De groep kijkt er inmiddels niet meer vreemd van op als er na maanden een verzoek van een van hen wordt ontvangen om enkele dagen te mogen mee wonen en werken. Ook dit is een prachtige uitwisseling van ervaringen en verhalen. Uiteraard komen ook vrienden of familie van bewoners op bezoek en blijven soms om een poosje mee te leven.

 

ATELIER KEI LEUK

Vond haar plek in de winkel bij Emmaus Feniks. Gerund door een gedreven dame die zich inzet voor het welzijn van mensen met niet aangeboren hersenletsel.

 

Samen creëren zij er fantasierijk op los, en verkopen zij hun creaties voor een goed doel. Zo nemen zij weer actief deel aan de samenleving, voelen zij zich nuttig omdat zij nu zelf kunnen bijdragen aan het welzijn van anderen.

 

De ‘winst’ voor Emmaus zit hem in de blije gezichten van dit gezelschap.

 

 

SOLIDARITEIT

Zelfs als je niet over extra gelden beschikt, is solidariteit, het samen delen, wel degelijk mogelijk. Zo kwamen er ook in 2016 met regelmaat mensen via hulpverlenende instanties naar Emmaus Feniks met een dringende behoefte aan huishoudelijke goederen. Hier wordt (vaak met gesloten beurs) met plezier gehoor aan gegeven, alsook aan lokale verenigingen, op zoek naar meubilair en andere zaken.

 

EMMAUS POLEN   

Poolse Emmaus collega’s komen gemiddeld 3 à 4 maal per jaar met een enorme vrachtwagen en nemen de vele spullen mee die voor hen zijn apart gehouden. Op deze wijze draagt Emmaus Feniks (ook met gesloten beurs) toch bij aan het welzijn van collega groepen, waar even hard gewerkt wordt en mensen opgevangen..

 

LEVEN VOOR LEVEN / ROEMENIË

Kleding, jassen, tassen en schoeisel in goede staat, maar bij Emmausklanten minder in trek, worden apart gehouden voor stichting Leven voor Leven uit Deurne. Zij halen elke twee à drie weken een volle vrachtwagen spullen bij Emmaus Feniks op, en dragen er zorg voor dat dit, tezamen met nog vele andere goederen in Roemenië terecht komt, bij hen die het harder nodig hebben.

 

SAMENWERKING

 

Onze kreet ‘alleen zijn we niet zo bijzonder in deze wereld, maar samen kunnen we veel  voor elkaar betekenen’  is er niet zomaar een. Er wordt in de nabije omgeving met meerdere partijen samengewerkt t.b.v. het welzijn van mensen die het moeilijk hebben, onze doelgroep. 

OVERIG

RENOVATIE

Enkele vrijwillige schilders hebben zich ook in 2016 niet verveeld. Kloostergangen, binnen en buiten, er werd hard gewerkt en het resultaat mag er zijn! 

 

KLOOSTER / KAPEL / SACRISTIE

Het kloostercomplex werd het wind-en-waterdicht gemaakt. De kapel en andere delen van het oude klooster zijn nog altijd niet verwarmd. Als noodoplossing wordt er daar met elektrische kachels gewerkt en/of met terrasverwarming. Het is de wens van het comité van aanbeveling hiervoor sponsoren te vinden, opdat het gebouw optimaal benut zal kunnen worden en het er niet langer zo koud en vochtig is. Het komt met enige regelmaat voor dat ruimtes in het gebouw worden gehuurd door groepen. Zo is de Vrijmetselaarsloge uit Venlo inmiddels een vaste huurder voor meerdere momenten per maand, en zijn ook andere partijen geïnteresseerd in structurele afspraken.

 

SOCIAL MEDIA

Emmaus Feniks Facebookpagina: ziet er uitnodigend uit, en brengt veel nieuwe klanten naar de winkel. Veel ‘nieuwe vrienden’ melden zich spontaan aan en komen soms, na het zien van mooie artikelen op de pagina, werkelijk de winkel in gerend, om er maar als eerste bij te kunnen zijn. Het werkt! Kijk zelf even op www.facebook.com/emmaus.feniks

 

BRAND.. EN TOEN?

 

HERBOUW AFGEBRANDE SCHUUR

Emmaus Feniks had gehoopt in 2015 te kunnen starten met de herbouw van het in 2014 afgebrande gebouw, welke destijds als ‘ontvangst goederen’ werd gebruikt. Al was de verzekeringsmaatschappij met ‘vergoeding tegen herbouwwaarde’ behoorlijk vlot, de herbouw vergunning liet echter lang op zich wachten. In de lente van 2016 kon eindelijk gestart worden met de herbouw van het verloren pand.. 

 

Het nieuwe gebouw zal een nieuwe functie krijgen, namelijk. zorgrestaurant. Dit maakt uiteraard ook dat er meerderen zijn die qua bestemming iets te vertellen hebben en het allemaal iets langer heeft geduurd. Een zorgrestaurant met-, voor- en door Emmausmensen, waarin tevens een groenten- en streekproducten winkel gevestigd zal worden, grenzend aan de al eerder gerenoveerde kloosterbakkerij. Verwachtte oplevering begin 2017.

 

Deze plek, samen met de groentewinkel en de bakkerij moeten extra inkomsten gaan genereren, naast de kringloop om de continuïteit van de opvang te kunnen waarborgen. De kringloopwinkel is momenteel slechts twee middagen (twee maal 3 uur) geopend, er wordt gedacht om met de opening van het nieuwe gebouw de verkoopmomenten uit te breiden.

 

 

GEREALISEERD

 

 • Bewoonbaar maken van diverse kloosterruimtes t.b.v. opvang
 • Realisatie opvang dak- en thuislozen d.m.v. kringloopbedrijvigheid
 • Bieden van zinvolle dagbesteding aan diverse doelgroepen
 • Opbouw sociaal/regionaal netwerk
 • Creatie naamsbekendheid, netwerking
 • Compartimentering van het gehele klooster t.b.v. brandveiligheid
 • Verbouwen/renovatie voormalige gastenvleugel t.b.v. opvang: 24 kamers, keuken, eetkamer en enkele kantoorruimten
 • In-/aan huis budgetbegeleiding
 • Internationaal zomerkamp (2010) met 50 Emmausbewoners uit 7 landen
 • Uitbreiding leidinggeven team en aanstelling klachtenfunctionaris, c.q. vertrouwenspersoon
 • Realisatie stappenplannen en trajecten t.b.v. bewoners
 • Teambuilding locatie voor Politie, Brandweer en diverse andere lokale organisaties
 • Meerdere malen biggen en/of lammeren ‘geadopteerd’, die na zo’n 10 maanden ‘op wintersport’ gaan voor eigen gebruik
 • Aanpassen oude koestallen tot hoogwaardige kringloopwinkel
 • Aanpassen diverse werkplaatsen, waaronder houtwerkplaats t.b.v. hergebruik
 • Aanleg bestrating t.b.v. terrassen en diverse parkeerplaatsen
 • Realisatie drainage rondom gebouwen
 • Bewerking 3HA kloostertuinen, inclusief aanplanting ca. 450 fruitbomen en struiken
 • Realisatie diverse kleine dierenverblijven
 • Koffiehoek delen met stichting Kei Leuk t.b.v. jongeren met niet aangeboren hersenletsel
 • Realisatie hou gestookte verwarming in de kringloopwinkel d.m.v. 5 grote kachels
 • Realisatie SinDesperdicio naaiatelier t.b.v. zinvolle dagbesteding en hergebruik van bestaande materialen voor het maken van nieuwe artikelen
 • Restauratie en ingebruikname oude kloosterbakkerij
 • Realisatie extra toiletgroepen in hoofdgebouw (dames en heren)
 • Realisatie Tegula Cultura evenementen met zo’n 12 000 bezoekers in een oktober weekend
 • Creatie/realisatie bio winkel uit aanwezige hout materialen t.b.v. verkoop eigen onbespoten groenten, fruit en bloemen, alsmede streekproducten
 • Herstel oude goederen lift in klooster
 • Realisatie van extra woonkamer 2e keuken t.b.v. eigen gebruik door bewoners
 • Onderhoud gebouwen en terreinen
 • Oprichting stichting Beheer onroerende zaken Emmaus Feniks
 • Verwerving in eigendom van kloostercomplex door de beheerstichting i.p.v. huurcontract
 • Oprichting comité van aanbeveling
 • Aanleg containerplaats t.b.v. afval containers
 • Realisatie van diverse ateliers in voormalige varkensstal, inclusief vernieuwing leidingwerk
 • Realisatie werkplaats t.b.v. reparatie en sorteerwerkzaamheden voor RepairCafé
 • Realisatie ijzerwerkplaats
 • Na verlies door brand van goederen ontvangst- en sorteer afdeling, binnen één week zaken opgepakt en elders in het gebouw opnieuw gerealiseerd
 • Gewaardeerde collega leidinggevende verloren door ziekte, waardig afscheid georganiseerd in eigen regie
 • Herstelwerkzaamheden diverse daken kloostercomplex
 • Restauratie sacristie en bijbehorende ruimten
 • Restauratie Benedictushal
 • Restauratie diverse onderdelen van de kapel
 • Restauratie kapel orgel
 • Wind- en waterdicht maken van kapel en kloostercomplex
 • Installatie personenlift in kringloopwinkel met dank aan Skanfonds
 • Doorlopende professionalisering op alle vlakken
 • Verder uitbouwen sociaal- en regionaal zorgnetwerk
 • Uitbreiding inkomsten genererende activiteiten t.b.v. continuïteit opvang en uitbreiding van leer- en werkplekken
 • Schilderen en herinrichting 4 gastenkamers en 20-tal bewonerskamers
 • Vernieuwing ICT systeem, kantoren
 • Samenwerking RepairCafé
 • Samenwerking met College den Hulster, praktijkgerichte mogelijkheden
 • Realisatie Emmaus Feniks (klanten wervende) Facebookpagina
 • Voorbereiding herbouw afgebrand pand
 • Veranderen verwilderde Novicentuin naar stilte tuin
 • Realisatie van pantry, grenzend aan sacristie t.b.v. in-huis gelegenheden

 

PLANNEN 

 • Herbouw: zorgrestaurant en bio winkel
 • Oppakken mogelijkheden zorgboerderij
 • Bestrating van tuin vóór winkel t.b.v. multifunctioneel plein
 • Doorlopende professionalisering op alle vlakken
 • Uitbreiding inkomsten genererende bedrijfsactiviteiten t.b.v. continuïteit van de opvang en blijvende onafhankelijkheid
 • Uitbreiding leer- en werkplekken, groeiend naar enkele FTE’s betaalde functies
 • Verder uitbouwen van sociaal- en regionaal zorgnetwerk
 • Realisatie van verwarming in kapel en sacristie
 • Restauratie van kloostergangen 1e verdieping t.b.v. het vergroten van de opvangcapaciteit
 • Restauratie van het voormalig knechtenhuis tot mogelijk zelfstandig crisisopvanghuis
 • Doorlopend: algeheel onderhoud gebouwen en terreinen
 • Doorlopend: schilderwerkzaamheden woongedeelte en overige gebouwen
 • Realisatie woonplek leidinggevenden binnen de muren van het complex, doch los van de opvang woonmogelijkheden
 • Voorbereiding van Emmaus Feniks 10-jarig bestaan in 2017 met diverse activiteiten, waaronder een internationaal zomerkamp
 • Verdere uitwerking plan van aanpak m.b.t. mogelijkheden tot vervaardigen en verkoop van afscheidskis
 
  

Financieel Jaarverslag Emmaus Feniks 31 dec 2016

 

 

Balans per 31 december 2016

 31 dec 201631 dec 201631 dec 201531 dec 2015
ACTIVA

vaste activa

Immateriële vaste activa

Recht van opstal

 

 

19.300

 

 

 

 
  19.300 

Materiële vaste activa

verbouwing & renovaties

machines & installaties

inventaris

vervoermiddelen

 

1.812.568

13.604

9.933

29.290

 

 

290.515

17.000

6.139

23.044

 
  1.865.395 336.698

vlottende activa

Vorderingen

handelsdebiteuren

bel. & premies soc.verz.

overige vorderingen

overlopende activa

 

 

95

56.603

23.003

1.535

 

 

 

175

19.644

6.785

 
  81.236 26.604
Liquide middelen 468.106 14.012
     
totaal activa zijde 2.434.037 377.314
     
     
     
     

 

 31 dec 201631 dec 201631 dec 201531 dec 2015
PASSIVA

eigen vermogen

overige reserves

 

76.620

 

 

74.210

 

 

  76.620 74.210

langlopende schulden

hypothecaire leningen

onderhandse leningen

schuld aan cr.instellingen

 

1.540.000

207.097

3.146

 

 

229.597

5.279

 
  1.750.243 234.876

kortlopende schulden

afloss.verplichtingen

handelscrediteuren

mat. vaste activa besteld

belast. & premie.soc.verz.

overige schulden

overlopende passiva

 

9.633

102.279

378.150

115.112

2.000

 

 

27.633

2.587

1.148

36.860

 
  607.174 68.228
totaal passiva zijde 2.434.037 377.314
     

 

Winst- en verliesrekening over 2016

 31 dec 201631 dec 201631 dec 201531 dec 2015
 

Netto omzet

inkoopwaarde vd omzet

 

235.801

6.492

 

225.544

6.613

Bruto marge 229.309 218.931
     
Overige bedr. opbrengsten 59.107 47.430
Bruto bedr.resultaat 288.416 266.361
     

lonen en salarissen

afschr. mat. vaste activa

huisvestingkosten

autokosten

overige alg. kosten

bewonerskosten

28.783

112.394

17.008

34.300

82.922

 

6.853

28.660

102.329

11.040

34.665

76.752

 

  275.407 260.299
     
Bedrijfsresultaat 13.009 6.062
     
Rentelasten etc.-10.599 -9.078 
Som der fin. baten & lasten -10.599 -9.078
     
resultaat 2.410 -3.016