LET OP, AANGEPASTE OPENINGSTIJD !!! 
Vanaf zaterdag 3 november 2018 wordt de winkeltijd op zaterdag verruimd. Wij zijn geopend op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur (restaurant tot 17.00 uur) en op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur (restaurant tot 17.00 uur). Wij heten u welkom.  

 

SAMEN WONEN, SAMEN WERKEN, SAMEN DELEN

 

“waar we hen die alles kwijt zijn geraakt, een bed geven èn een reden om eruit te komen..”

 

10 jaar na het overlijden van Abbé Pierre en de oprichting van de Emmaus Feniks stam.. De volgende video vertelt het verhaal van de stichter van Emmaus; Abbé Pierre en het verhaal achter het ontstaan van Emmaus Feniks.

Emmaus heeft als doel zich in te zetten voor hèn die het minder hebben. Samen wonen en werken wij in ‘uitgebreid gezinsverband’, met en voor elkaar, ongeacht afkomst, religie of verleden. Idealist en hulpzoeker, hand in hand. Wij willen er zijn voor hen die het ’t hardst nodig hebben. Voor hen die vanuit een soms wanhopige situatie een ‘normaal’ bestaan wensen op te bouwen.

Samen werken, houdt bij ons in dat wij zelfstandig onze  boterham verdienen door o.a. het inzamelen en verkopen van 2e-hands goederen in onze kringloopwinkel. Van de opbrengst worden de vaste lasten en het zakgeld etc. van alle bewoners bekostigd
Wat overblijft, gaat naar hèn die het harder nodig hebben dan wij. Wij wonen en werken samen voor zakgeld en kost en inwoning,  doen bewust niet aan salaris, zodat we meer kunnen betekenen voor meer mensen. Zo doen we zo veel mogelijk met zo min mogelijk middelen.

 

Opgericht 22 januari 2007, op de dag dat Abbé Pierre, de grondlegger van Emmaus, op 94 jarige leeftijd in Parijs overleed. Abbé Pierre was een voorbeeld voor velen en stond aan het begin van een beweging die wereldwijd is uitgegroeid tot ruim 350 groepen in 39 landen.

In zijn voorbeeld zal ook Emmaus Feniks zijn werk voortzetten.

 

 

 

 

Wij hebben het voorrecht samen dit pracht voormalig klooster te bewonen, wat vele mogelijkheden biedt voor zinvolle dagbesteding op diverse terreinen. Net als de paters vroeger, zijn ook wij druk in de weer om, niet alleen de gebouwen in ere te herstellen, maar ook de bijbehorende terreinen te bewerken om zoveel als mogelijk in eigen behoeften (groente, fruit en vlees) te kunnen voorzien. Emmaus Feniks doet veel meer dan 2e hands alleen..

 

In alles wat we doen, worden we bijgestaan door vrijwilligers en vrienden, taakgestraften, stagiaires en anderen op weg naar een zelfstandig werkend bestaan. Als erkend leer- werkbedrijf hopen wij naar een zorgboerderij te groeien, waar niet alleen wijzelf, vrijwilligers en taakgestraften, maar ook mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding zullen kunnen vinden.