"Wat een mooie winkel..."

... samen wonen, samen werken, samen delen...

waar we hen die alles kwijt zijn geraakt,
een bed geven èn een reden om eruit te komen..opvang door middel van  kringloop
     in het klooster op de Heide
        Ulingsheide 3, 5932NA Tegelen 

077-3747500

mail@emmaus-feniks.nl


KvK: 22063240    
Bank: NL20 
INGB 0003 1096 74 

 

een  Algemeen Nut Beogende Instelling

Emmaus heeft als doel zich in te zetten voor hèn die het minder hebben

Samen wonen en werken wij in 'uitgebreid gezinsverband', met en voor elkaar, ongeacht
afkomst, religie of verleden. Idealist en hulpzoeker, hand in hand.

 

Wij willen er zijn voor hen die het 't hardst nodig hebben.

Voor hen die vanuit een soms wanhopige situatie een 'normaal' bestaan wensen op te bouwen.

Samen werken, houdt bij ons in dat wij zelfstandig onze  boterham verdienen door o.a. het inzamelen en
verkopen van 2e-hands goederen in onze kringloopwinkel.

 

     

Van de opbrengst worden de vaste lasten en het zakgeld etc. van alle bewoners bekostigd.

Wat overblijft, gaat naar hèn die het harder nodig hebben dan wij.

Wij wonen en werken samen voor zakgeld en kost en inwoning,  doen bewust niet
aan salaris, zodat we meer kunnen betekenen voor meer mensen.

Zo doen we zo veel mogelijk met zo min mogelijk middelen.


 

 

Wij hebben het voorrecht samen dit pracht voormalig
klooster te bewonen, wat vele mogelijkheden biedt voor zinvolle
dagbesteding op diverse terreinen.

Net als de paters vroeger, zijn ook wij druk in de weer om,
niet alleen de gebouwen in ere te herstellen,
maar ook de bijbehorende terreinen te bewerken
om zoveel als mogelijk in eigen behoeften
(groente, fruit en vlees) te kunnen voorzien.
Emmaus Feniks doet veel meer dan 2e hands alleen..

 

  
 


In alles wat we doen, worden we bijgestaan door vrijwilligers en vrienden, taakgestraften, stagiaires en anderen op weg naar een zelfstandig werkend bestaan.
Als erkend leer- werkbedrijf hopen wij naar een zorgboerderij te groeien, waar niet alleen wijzelf, vrijwilligers en taakgestraften, maar ook mensen met een beperking
een zinvolle dagbesteding zullen kunnen vinden.    

 Emmaus Feniks: 

Opgericht 22 januari 2007, op de
dag dat Abbé Pierre, de grondlegger van Emmaus, op 94 jarige leeftijd in Parijs overleed.  Abbé Pierre was een voorbeeld voor velen en stond aan het begin van een beweging die wereldwijd is uitgegroeid tot ruim 350 groepen in 39 landen.

  
In zijn voorbeeld zal ook Emmaus Feniks zijn werk voortzetten.


Blijf op de hoogte van onze vorderingen en bekijk ook onze andere pagina's
 

   
    

KRINGLOOPWINKEL OPEN:
WOE en ZA  13:00 - 16:00 u

 

Afgifte goederen (van uw spullen):

di t/m za 9 u -16 u
(via de grote poort van het klooster) 

 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_Ulingsheide

Emmaus Feniks
   samen wonen, samen werken, samen delen